VitaTiim on |

VitaTiim on mitteformaalse õppe keskus, mis tegutseb Ida-Virumaal alates 2008 a. VitaTiimi missiooniks on luua toetav ja inspireeriv keskkond, et inimesed arendaksid oma üldpädevusi, avastaksid oma rolli globaalses maailmas ning oleks paindlikud, vastupidavad ja jätkusuutlikud ka pidevate muutuste keskel. VitaTiimil on aastatepikkune kogemus rahvusvahelises ja kohalikus noorsootöös, vabatahtlikus tegevuses ja mitteformaalses õppes. Töötame Eestis, peamiselt Narvas, kuid loome ja toetame ka rahvusvahelist kogukonda erinevate projektide kaudu.


VitaTiimil on aastatepikkune kogemus rahvusvahelises ja kohalikus noorsootöös, vabatahtlikus tegevuses ja mitteformaalses õppes. Töötame Eestis, peamiselt Narvas, kuid loome ja toetame ka rahvusvahelist kogukonda erinevate projektide kaudu.
Eesmärgid
 • Noorte julgustamine
  Aitame avalduda noorte loome potentsiaalil. Soovime, et nad oleksid enesekindlad, teadlikud arenguvõimalustest, tegutseksid oma väärtuste alusel ning hoolitseksid oma kogukonna ja maailma eest.
 • Noorsootöö arendamine Ida-Virumaal
  Toetame noorsootöö arengut meie piirkonnas, arvestades sealjuures tänapäevaseid väljakutseid ja uuendusi Meie jaoks on esmatähtis toetada venekeelseid noorsootöötajaid nende ametialase potentsiaali suurendamisel rahvusvahelises ja digitaalses noorsootöös, vabatahtlikus tegevuses, noorte võimestamises ning väärtuspõhises noorsootöös.
 • Mitteformaalse hariduse ja noorsootöö edendamine
  Rikastame hariduskäsitluste mitmekesisust mitteformaalse hariduse põhimõtteid edendades. Lisaks kaasame noorsootöösse rohkem noorteorganisatsioone, noorsootöötajaid ning eriti puuetega ja erivajadustega noori. Teavitame inimesi kohaliku ja rahvusvahelise noorsootöö väärtustest ning kvaliteedist.
 • Koostöö arendamine ülemaailmse sünergia, solidaarsuse ja õppimise ökosüsteemi loomiseks
  Soovime luua tugeva koostöövõrgustiku noorsootöös, aga ka teha koostööd teiste sektoritega. Lisaks levitame sõnumit sünergia, ühtsuse ja solidaarsuse olulisuse kohta. Koos paljude huvigruppidega moodustame ökosüsteemi, milles noored ja kogukond saavad kasvada ja areneda.
Kellega me töötame?
 • Ida-Virumaa eri vanuses noored, kelle suhtluskeeleks on enamasti vene keel;
 • Piiratud võimalustega noored (sotsiaalmajanduslike raskustega peredest pärit noored, LGBTQ+ noored, NEET-noored, pagulased);
 • Noorsootöötajad ja õpetajad Eestist, kelle emakeeleks on vene keel ja rahvusvaheline noorsootöötajate kogukond;
 • Vanemad, kohalikud ja rahvusvahelised kogukonnad.
Mida me teeme?
 • Kohalikud noorsootööalased tegevused: noorteklubid, noortealgatuste toetamine, kultuuri- ja haridusüritused, vabatahtlike klubi, laagrid, kogukonnaõhtud jne;
 • Rahvusvaheline noorsootöö: Erasmus+ rahvusvahelised projektid, koolitused ja partnerlus;
 • Vabatahtlik tegevus: Euroopa Solidaarsuskorpuse projektid ja kohalik vabatahtlik tegevus;
 • Noorte infotegevused: noorteajakiri Narvamus ja noorte võimaluste edendamine;
 • Noorsootöötajate, õpetajate, koolitajate haridusprogrammid.
Meie meeskond
Meid toetavad
Keep in touch!
+372 583 30 111
info@vitatiim.ee
Tuleviku 7 Narva, Estonia