VitaTiim on |

VitaTiimi missiooniks on luua toetav ja inspireeriv keskkond, et inimesed saaksid iseenda parimaks versiooniks, avastada oma rolli globaalses maailmas ning olla paindlikud ka pidevate muutuste keskel.
Eesmärgid
Noorte julgustamine
Aitame avalduda noorte loome potentsiaalil. Soovime, et nad oleksid enesekindlad, teadlikud arenguvõimalustest, tegutseksid oma väärtuste alusel ning hoolitseksid oma kogukonna ja maailma eest.
Noorsootöö arendamine Ida-Virumaal
Toetame noorsootöö arengut meie piirkonnas, arvestades sealjuures tänapäevaseid väljakutseid ja uuendusi Meie jaoks on esmatähtis toetada venekeelseid noorsootöötajaid nende ametialase potentsiaali suurendamisel rahvusvahelises ja digitaalses noorsootöös, vabatahtlikus tegevuses, noorte võimestamises ning väärtuspõhises noorsootöös.
Mitteformaalse hariduse ja noorsootöö edendamine
Rikastame hariduskäsitluste mitmekesisust mitteformaalse hariduse põhimõtteid edendades. Lisaks kaasame noorsootöösse rohkem noorteorganisatsioone, noorsootöötajaid ning eriti puuetega ja erivajadustega noori. Teavitame inimesi kohaliku ja rahvusvahelise noorsootöö väärtustest ning kvaliteedist.
Koostöö arendamine ülemaailmse sünergia, solidaarsuse ja õppimise ökosüsteemi loomiseks
Soovime luua tugeva koostöövõrgustiku noorsootöös, aga ka teha koostööd teiste sektoritega. Lisaks levitame sõnumit sünergia, ühtsuse ja solidaarsuse olulisuse kohta. Koos paljude huvigruppidega moodustame ökosüsteemi, milles noored ja kogukond saavad kasvada ja areneda.
Sihtgrupid
- Ida-Virumaalt pärit vene emakeelega 14–26-aastased noored. Sealhulgas vähemate võimalustega noored (sotsiaalsete ja majanduslike raskustega pered, LGBTQ+ ja NEET-noored);

- Vene emakeelega noorsootöötajad, koolitajad ja õpetajad Eestist ning rahvusvaheline noorsootöötajate kogukond;

- Ida-Virumaalt pärit 8–14-aastased lapsed.

VitaTiimil on pikaajaline rahvusvahelise ja kohaliku noorsootöö ning koolituse kogemus. Peamiselt töötame ja asume Narvas, kuid tegutseme ka laiemalt Ida-Viru maakonnas, lisaks teeme koostööd venekeelsete kogukondadega teistes Eesti linnades ja ka rahvusvahelisel tasandil.
Tegevused
Kohalikud noorsootööalased tegevused: noorteklubid, noortealgatuste toetamine, kultuuri- ja haridusüritused, vabatahtlike klubi, laagrid, kogukonnaõhtud jne;
Rahvusvaheline noorsootöö: Erasmus+ rahvusvahelised projektid, koolitused ja partnerlus;
Vabatahtlik tegevus: Euroopa Solidaarsuskorpuse projektid ja kohalik vabatahtlik tegevus;
Noorte infotegevused: noorteajakiri Narvamus ja noorte võimaluste edendamine;
Noorsootöötajate, õpetajate, koolitajate haridusprogrammid.
Meeskond
Jelena Lohmatova
CEO
jelena@vitatiim.ee
+372 51 20 998
Julia Dem
Arendusjuht
julia@vitatiim.ee
+372 559 217 87
Galina Kushanova
Projektide koordinaator
Beata Lamauskaitė
ESC projektide koordinaator
Mikhail Mogutov
Projektide koordinaator
(Õppepuhkusel)
mikhail@vitatiim.ee
+372 5854 84 53
Nina Kapanadze
Projektide koordinaator
Marina Pavlova
Kunstimeister
Dmitri Lohmatov
Finantsjuht
Vadim Markov
Narvamus ajakirja peatoimetaja
Content manager
Ljubov Terukova
Narvamus ajakirja disainer
Alina Vorontšihhina
Noorsootöötaja
Alisa Basanskaya
Noorsootöötaja
Danila Sviridov
projekti assistent
Mélina Marcoux
Vabatahtlik Prantsusmaalt
Eliška Janasová
Vabatahtlik Tšehhist
Keep in touch!
+372 583 30 111
info@vitatiim.ee
Tuleviku 7 Narva, Estonia